en fa

صنایع هدف

صنایع حمل و نقل و اتومبیل

صنایع حمل و نقل و اتومبیل

محصولات این شرکت دامنه وسیعی از مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را برای تولید مواردی چون شلنگ های تحت فشار، دستگیره، سپر و... را تحت پوشش دارد و همواره سعی داشته که با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا خود را به استانداردهای جهانی نزدیک سازد.

صنایع الکتریکی

صنایع الکتریکی

در محصولات تولیدی اساس ابتدائی این شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه کابل سازی شهید قندی به عنوان بزرگترین کارخانه کابل سازی خاورمیانه قرار داشته که خوشبختانه در موعدی زودتر از زمان پیش بینی شده به بزرگترین تامین کننده مواد اولیه آن کارخانه تبدیل شده و گرانولهای مورد استفاده در روکش کابل را با کیفیتی برتر در گریدهای مختلف PVC و PE به این کارخانه ارائه می دهد.

صنایع لوله

صنایع لوله

لوله سازی و خطوط حمل و نقل منابع انرژی امروزه در حال رشد روز افزون است بنابراین و در این راستا شرکت استراتژی تولید مواد پایه این صنعت در گریدهای مختلف PE و PP را در دستور کار خود قرار داده و تولیداتی در راستای افزایش طول عمر محصولات و حفظ سلامت محیط زیست را در پیش گرفته است.

Income Tax Planning

    View Service